top of page

Stanikowy Zawrót Głowy

ul. Mickiewicza 31 A, 82-200 Malbork

tel. 518 994 498

Regulamin ZADATEK na wirtualną konsultację w sklepie Stanikowy Zawrót Głowy

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady pobierania i rozliczania zadatku od klientów sklepu Stanikowy Zawrót Głowy, ul. Mickiewicza 31 A, 82-200 Malbork.

 2. Klient jest to osoba fizyczna, która dokonuje zamówienia towaru, deklaruje zapłatę zadatku na poczet zamówienia i jego terminowego odbioru.

 3. Sprzedający – So Chic Sp. z o.o. ul. Głowackiego 2/7, 82-200 Malbork, wpisana do rejestru KRS pod nr KRS 000070186, NIP 579-226-41-24

 4. Klient ma możliwość zamówienia/zakupu wirtualnej konsultacji.

 5. Na poczet zamówionej konsultacji wirtualnej pobierany jest zadatek w wysokości 50 zł.

 6. Zadatek może zostać zapłacony gotówką, kartą lub przelewem.

 7. W przypadku wpłaty zadatku na wirtualną konsultację, oraz dokonania zakupu towaru w sklepie stanikowy.pl, wartość zamówionego towaru zostanie pomniejszona o kwotę wpłaconego zadatku. (udzielony zostanie rabat na zamówienie w kwocie 50 zł).

 8. Aby skorzystać z rabatu pisanego w par. 7, należy złożyć zamówienie w sklepie stanikowy.pl w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi wirtualnej konsultacji.

 9. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 8, zadatek bezpowrotnie przepada na rzecz Sprzedającego bez prawa do jakichkolwiek roszczeń Klienta z tego tytułu.

 10. W przypadku zwrotu towaru, zwrócone zostaną jedynie środki za towar, a nie za wirtualną konsultację. Kwota za usługę wirtualnej konsultacji jest osobą pozycją na paragonie i nie podlega zwrotowi.

 11. W przypadku występowania kilku rabatów, Najpierw naliczany jest rabat z aktualnej oferty, a potem „rabat zadatek”.

                                              

 

                                                 

bottom of page