top of page

Regulamin promocji „-50% na drugi biustonosz”
w sklepie Stanikowy Zawrót Głowy

N

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą
  „-50% na drugi biustonosz”.

 2. Organizatorem Promocji jest firma So Chic sp. z o.o. z siedzibą w Malborku, kod pocztowy: 82-200, ul. Głowackiego 2/7, wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000701786, NIP 579-226-41-24. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu Stanikowy Zawrót Głowy przy ul. Mickiewicza 31 A, 82-200 Malbork (dalej również: „Sklep”).

 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 06.03.2023 r. o godzinie 10:00 i trwa do 12.03.2023 r. do godziny 18:00.

 4. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania.

 5. Promocja polega na dokonaniu w w/w. okresie trwania sprzedaży premiowanej zakupu przez klienta dwóch sztuk produktów po cenie rabatowej -50% na jeden z produktów.

 6. Rabat udzielany jest na drugi, tańszy produkt.

 7. Promocją objęte są wszystkie produkty bieliźniane, stroje kąpielowe, body i gorsety.

 8. Kwota rabatu zostanie odliczona od wartości paragonu.

 9. Rabat nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, również z naliczaniem punktów na kartę stałego klienta.

 10. Ilość rzeczy w promocji jest ograniczona. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie się puli.

 11. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

 12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu.

 13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail info@sochic.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

  • zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

  • przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

  • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

 15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie.

 16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

bottom of page